TỔNG HỢP

Giá trị mới của biển quảng cáo bằng gỗ bạn đã bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ thử chất liệu quan trọng này chưa?

Làm biển quảng cáo bằng gỗ hay  bảng điện tử   bạn đã lúc nào có ý nghĩ là mình sẽ thử chất liệu quan trọng này chưa? chúng tôi...
Continue Reading
TỔNG HỢP

Facebook đã dốc sức chi tiêu cho các technology nổi bật để gửi kính thực tế ảo của hãng này trở thành hiện thực.

Oculus, cửa hàng siêng nghiên cứu giúp technology VR và AR của Facebook vừa công bố một bằng chiếm lĩnh bật mí hãng này đã có Bước chuẩn bị...
Continue Reading