Khi thưởng thức phở, người thưởng thức  bao giờ tìm hiểu nghệ thuật lẫn triết lý ẩm thực của người Việt Nam. Tô phở thể hiện quan điểm người...
Continue Reading