Kiến thức

ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi  công tác không quá hai...
Continue Reading