TỔNG HỢP

Chevrolet diesel Duramax Colorado, doanh số của mẫu xe tải nhỏ bé đã được cải thiện đầy đủ

giá xe Colorado kể từ khoảng ra mắt Chevrolet diesel Duramax Colorado, doanh số của mẫu xe tải nhỏ nhắn đã được cải thiện trọn vẹn và điều này đã...
Continue Reading
TỔNG HỢP

Chevrolet mách nhỏ rằng chiếc xe Bolt EV gần đến của hãng đã vượt qua được phần kiểm nghiệm của EPA

Chevrolet mách nhỏ rằng chiếc xe Bolt EV gần đến của hãng đã vượt qua được phần kiểm nghiệm của EPA (United States Environmental Protection Agency: Cơ quan Bảo...
Continue Reading