TỔNG HỢP

coi tử vi năm 2017 tuổi Mùi chi tiết: Tử vi tuổi Đinh Mùi, tử vi tuổi Ất Mùi, tử vi tuổi Quý Mùi, tử vi tuổi Tân Mùi, tử vi tuổi Kỷ

coi bói vận mệnh 2017 năm 2017 tuổi Mùi chi tiết: Tử vi tuổi Đinh Mùi, tử vi tuổi Ất Mùi, tử vi tuổi Quý Mùi, tử vi tuổi Tân...
Continue Reading

xem tử vi “Quan Kị phi nhập”, tức là cung Quan Lộc chiếm hữu thiên can nhưng mà làm cho tinh đẩu ở số 1 cung nào ấy hóa Kị.

1. "Quan Kị nhập Phụ xung Tật" – người nhẫn tâm xem tử vi "Quan Kị phi nhập", tức là cung Quan Lộc với thiên can nhưng mà khiến cho...
Continue Reading